Projektant v Mikulově

o mně


Projektant v Mikulově

jmeno hh

         Dobrý den, vítejte na mých stránkách. Pracuji jako projektant v Mikulově se zaměřením na projekční činností (rodinných domů, bytových domů, bungalovů, penzionů, přípojek). Při své projekční činnosti se snažím převážně o navržení co nejoptimálnějšího řešení dle požadavku klienta. Mám zkušenost jak s malými stavbami (přípojky) tak i s velkými stavbami (penziony a bytové domy). Vždy se ke každému snažím přistupovat individuálně a žádný projekt pro mě není malý a každý dokážu zvládnout od začátku do konce.

STUDIUM

– Střední škola průmyslovou a uměleckou v Hodoníně

– Vysoké učení technické v Brně – Fakultu stavební se zaměřením na projekční činnost obor pozemní stavby

– Vysoké učení technické v Brně – Ústav soudního inženýrství se zaměřením na oceňování nemovitostí obor realitní inženýrství.


ZKUŠENOSTI

– Stavební praxe ve firmě MBQ – Mikulov a.s., nejdříve jsem pracoval jako pomocný stavební dělník (abych zjistil co práce rukama znamená) a potom jako stavbyvedoucí a project manager

– Znalost stavebního zákona a přidružených právních předpisů 0,5 roku praxe na stavebním úřadě

– Projekční zkušenosti (penziony, bytové domy, rodinné domy, bungalovy, přípojky, garáže, pasporty staveb, ploty, změny účelu, demolice, zahradní domky, nástavby, přístavby, půdní vestavby…)

ČÍM SE ZABÝVÁM


PROJEKTOVÁNÍ

Zabývám se projekční činností převážně v oboru pozemních staveb. To obnáší konzultace s klientem, návrh konstrukčního systému, volbu vhodných materiálů, projekční výkresy a vizualizace. Mám zkušenosti s projekty penzionů, bytových domů, přípojek, garáží atd..


ŘÍZENÍ STAVEB

Ve své dosavadní praxi mám zkušenosti s řízením staveb a stavební dozorem, provádím kontrolu provádění staveb, projekční činností a rozpočty. Mohu zajisti výkon autorského nebo stavebního dozoru.


ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Na tvorbě energetických štítků spolupracuji s firmou FaBa engineering, s.r.o. – Ing. Vlastimil Fabikovič. Základní posouzení jednotlivých konstrukcí pro potřeby návrhu provádím v softwaru Stavební fyzika od firmy DEK.


PORADENSKÁ ČINNOST

Vykonávám poradenskou činnost a konzultaci k projektům. Mimo svoji hlavní činnost jsem schopný zajistit statické posouzení, zprávu požární bezpečnosti a rozpočet stavby. Statické posouzení stavby je pro mě standardní součást projektu statiku pro mě zpracovává Ing. Dalibor Klusáček ze společnosti OK Atelier s.r.o., Břeclav.


NÁVRHY INTERIERŮ

V případě nutnosti architektonickém návrhu spolupracuji s Ing. Arch Lenkou Lajtkepovou a s Ing. Arch Martou Šedou jedná se zejména o návrh dispozičního řešení, barevného ladění prostorového návrhu staveb atd.. Vše se zpracovává pomocí 3D programů, ze kterého vznikají vizualizace tak aby jste měli co možná nejlepší přehled jak bude vypadat výsledné dílo.


PASPORT STAVBY A DEMOLICE

Zaměření stávajícího stavu objektu

Provádím zaměření stávajících staveb a zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby), která obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí, zjednodušené výkresy zejména pro jednání s úřady a dotčenými orgány. Výsledkem je zpracovaný projekt v digitální podobě pro další jednání s orgány státní správy.

60
PROJEKTŮ DOKONČENO
20
ŘÍZENÝCH STAVEB
5380
HODIN PROJEKTOVÁNÍ
2468
odeslaných emailů

NABÍDKA PROJEKTŮ

Projektová dokumentace stavby


Projektová dokumentace rodinného domu.

Projektová dokumentace bungalovu.

Projektová dokumentace penzionu.

Projektová dokumentace přístavby.

Pasport stavby.

Demoliční výměr.

Projektová dokumentace garáže.

Projektová dokumentace změny stavby

a další…

DETAIL

Projekty přípojek


Voda

Kanalizace

Plyn

Elektro

a další…

DETAIL

další služby


Energetický štítek

Statické posouzení

Geodetické práce

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Projekt septiku

a další…

DETAIL

1. Bod před návrhem projektu.

PROCES PLÁNOVÁNÍ


1. Bod před návrhem projektu.

Ještě před samotnou konzultací projektu si je potřeba ujasnit co chci stavět a jak chci aby stavba vypadala. Společnými silami potom budeme projekt dál rozvíjet tak aby vše dopadlo podle vašich představ.

 

CO ZA VÁS ZAJISTÍM:

(vlastně úplně vše potřebné pro vydání stavebního povolení)

1. Radonový průzkum popř. i hydrogeologický průzkum.

2. Požadavky na výstavbu od stavebního úřadu.

3. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy.

4. Statické posouzení.

5. Požárně bezpečnostní řešení.

6. Vyjádření dotčených správců sítí.

7. Průkaz energetické náročnosti budovy.

Konzultace

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Konzultace

Pokud jste se rozhodli, že chcete zpracovat projekt je potřeba si rozmyslet některé věci před první schůzkou, které pak dále urychlí proces návrhu. Zde si můžete stáhnout a vyplnit základní dotazník, který vás provede základními otázkami nutnými pro návrh.

Stahnutí dotazníku
Zpracování návrhů

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Zpracování návrhů

V této fázi projektování dochází ke zpracování návrhů projektu. Tato fáze je časově nejdelší a záleží převážně na Vašich podkladech a představách. V této fázi se obstarávají veškeré nutné podklady pro povolení (ohlášení) stavby zejména statický posudek, průkaz energetické náročnosti budov, požárně bezpečnostní řešení, radonový průzkum, vyjádření příslušných správců sítí a další. Provádí se zde pravidelné týdenní konzultace, dokud projekt není podle vašich představ.

Odsouhlasení projektu

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Odsouhlasení projektu

Po odsouhlasení projektu a po zajištění veškerých nutných podkladů je doba tisku a přípravy jednotlivých kopií projektové dokumentace 7 dní.

SPOLUPRACUJI

KONTAKT

Pokud se Vám má práce líbí, neváhejte mně kontaktovat.

stanislav.mach@gmail.com
+420 721 302 857
IČO: 04259475
Stanislav Mach