Projektant v Mikulově

o mně


Projektant v Mikulově

jmeno hh

         Dobrý den, vítejte na mých stránkách. Pracuji jako projektant v Mikulově se zaměřením na projekční činností, průkazy energetické náročnosti budov, řízením staveb a poradenskou činností. Při své projekční činnosti se snažím převážně o navržení co nejoptimálnějšího řešení dle požadavku klienta.

      Vystudoval jsem základní školu Hraničářů v Mikulově, dále pak střední školu průmyslovou a uměleckou v Hodoníně v oboru stavebnictví, Vysoké učení technické v Brně – Fakultu stavební se zaměřením na projekční činnost a souběžně s ní také Vysoké učení technické v Brně – Ústav soudního inženýrství se zaměřením na oceňování nemovitostí.

       Během svého studia jsem měl pravidelnou praxi ve firmě MBQ – Mikulov a.s., která se zabývá stavební činností.

ČÍM SE ZABÝVÁM


PROJEKTOVÁNÍ

Zabývám se projekční činností převážně v oboru pozemních staveb. To obnáší konzultace s klientem, návrh konstrukčního systému, volbu vhodných materiálů, projekční výkresy a vizualizace.


ŘÍZENÍ STAVEB

Ve své praxi vykonávám řízení staveb a stavební dozor, kontrolu a posuzování konstrukcí.


ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Dle energetického zákona se zabývám tvorbou energetických štítků, tedy průkazem energetické náročnosti budov. Zpracování energetických štítků provádím na softwaru firmy DEK.


PORADENSKÁ ČINNOST

Vykonávám poradenskou činnost a konzultaci k projektům. Mimo svoji hlavní činnost jsem schopný zajistit statické posouzení, zprávu požární bezpečnosti a rozpočet stavby.


NÁVRHY INTERIERŮ

Zejména návrh dispozičního řešení, barevného ladění a dekorace. Návrh typového nábytku na míru. Zpracování pomocí 3D programů – vizualizace interiéru, vyhotovení dokumentace pro realizaci.


PASPORT STAVBY

Zaměření stávajícího stavu objektu

Zjednodušená dokumentace, která obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí, zjednodušené výkresy zejména pro jednání s úřady a dotčenými orgány. Provádí se pomocí laserového měřícího přístroje.

5
PROJEKTŮ DOKONČENO
5
ŘÍZENÝCH STAVEB
538
HODIN PROJEKTOVÁNÍ
1468
odeslaných emailů

CENÍK

Projektová dokumentace stavby

od 15 000 Kč za navrhnutí projektu

Situace od 1 500 Kč

Půdorysy podlaží od 3 500 Kč

Půdorys střechy od 1 500 Kč

Výkres krovu od 2 500 Kč

Řez od  2 500 Kč

Pohledy do 1 500 Kč

Technické a průvodní zprávy od 2 000 Kč

DETAIL

Projekty přípojek

od 1 500 Kč za jednu přípojku

Voda

Kanalizace

Plyn

Elektro

DETAIL

další služby

viz tabulka

Energetický štítek od 3 025 Kč

Statické posouzení od 3 500 Kč

Geodetické práce od 2 500 Kč

Požárně bezpečnostní řešení stavby od 2 500 Kč

Projekt septiku od 2 500 Kč

Projekt garáže od 6 000 Kč

Projekt podkrovní vestavby od 8 000 Kč

DETAIL

Regulativy a požadavky

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Regulativy a požadavky

Ještě před samotnou konzultací projektu je potřeba si zjistit příslušné regulativy a požadavky na výstavbu.

CO MUSÍ ZAJISTIT STAVEBNÍK:

  1. Radonový průzkum popř. i hydrogeologický průzkum.
  2. Zajistit požadavky na výstavbu od stavebního úřadu.
  3. Zjistit jaká je možnost likvidace dešťových vod, závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů.
  4. Vzdálenost objektu od komunikace.
  5. Je pro dané území regulační plán/územní plán.
  6. Podklady pro inženýrské sítě.

 

Konzultace

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Konzultace

Pokud jste se rozhodli, že chcete zpracovat projekt je potřeba si rozmyslet některé věci před první schůzkou, které pak dále urychlí proces návrhu. Zde si můžete stáhnout a vyplnit základní dotazník aby byl návrh podle vašich představ.

Stahnutí dotazníku
Zpracování návrhů

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Zpracování návrhů

V této fázi projektování dochází ke zpracování návrhů projektu. Tato fáze je časově nejdelší a záleží převážně na Vašich podkladech a představách. V této fázi se obstarávají veškeré nutné podklady pro povolení (ohlášení) stavby zejména statický posudek, průkaz energetické náročnosti budov, požárně bezpečnostní řešení, radonový průzkum, vyjádření příslušných správců sítí a další. Provádí se zde pravidelné týdenní konzultace, dokud projekt není podle vašich představ.

Odsouhlasení projektu

PROCES PLÁNOVÁNÍ


Odsouhlasení projektu

Po odsouhlasení projektu a po zajištění veškerých nutných podkladů je doba tisku a přípravy jednotlivých kopií projektové dokumentace 7 dní.

SPOLUPRACUJI

machš
jednaš
milujuš
elvynš
machš2

KONTAKT

Pokud se Vám má práce líbí, neváhejte mně kontaktovat.

mach3@mach-bata.cz
+420 721 302 857 / +420 519 512 467
IČO: 04259475
Stanislav Mach