2018 – MIKULOV – BYTOVÝ DŮM – SEDLÁČEK


Stavba je navržena v podélném směru ulice. Má kompaktní tvarové řešení ve tvaru obdélníku se sedlovou střechou výška střešního hřebene +13,015m. Stavba má ve směru rovnoběžném s uliční čárou délku 17,94m a šířka stavby je 14,65m. Materiálově se jedná o stavbu zděnou, která je tvořená po obvodě cihelnými bloky Heluz Family 440mm broušená a Heluz STI 44 broušená. Vnitřní nosné zdivo je tvořeno akustickými bloky Heluz 30 AKU, Heluz 30 UNI, Heluz 11,5 AKU, Heluz 11,5.

Barevné řešení fasády stavby bude v odstínu béžové. Okna a dveře budou plastové bílé barvy.

Barevné řešení střechy bude tvořeno červenou střešní taškou. Sklon střechy bude 25°.

Duben 22, 2019