Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti pozemní nebo krajinářské stavby.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované stavební projektové dokumentace si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí kalkulačkou vypočtená časová náročnost investorem požadovaných prací.

Výpočet je vhodný jak pro veřejné zakázky tak pro privátní investice.

Kalkulačkou stanovená předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy, která je podmínkou pro optimalizaci celkových životních nákladů stavby.

3 % projekt 17 % výstavba 80 % provoz, údržba, opravy, demolice...