Dotace na elektromobil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“) na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 6.1.2020 v rámci Výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita V. výzva (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy 3, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Elektromobil pro práci.“, registrační číslo CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/0019793 (dále jen „Projekt“), takto:

Poskytnou dotaci příjemci:

Jméno žadatele: Ing. et Ing. Stanislav Mach.

Celkové způsobilé výdaje: 1 483 000,00 Kč

Dotace: 444 900,00Kč

Datum zahájení Projektu: 6. 1. 2020

Plánované datum ukončení Projektu: 28. 6. 2021

Popis projektu: Projekt je zaměřen na zakoupení 1ks elektromobilu kategorie M1 s pohonem všech kol.

Závěry a výsledky: Projekt byl realizován a je úspěšně provozován v místě podpory.

Fotografie realizovaného projektu:

Leave a reply