Nástavba pro ubytování nad garáží.


Jedná se o nástavbu nad stávající garáží která bude sloužit pro ubytování hostů na penzionu Pohoda. Nad garáží vzniknou dva pokoje. Nástavba bude provedena technologií suché montáže s použitím dřevěných konstrukcí. Stěny budou založeny na zakládací profil 140/60 mm, který bude kotven ke stávajícímu věnci, který je součástí stropu. Pro kotvení profilu bude použito kotevních šroubů M8. Pod zakládací profil bude uložen izolační pás.

Stěny budou z dřevěných KVH 140/60 mm. Sloupky se mimo okenní a dveřní otvory umísťují v osových vzdálenostech nejvýše 625mm. Tuhost objektu zajišťují části stěn a stropní tabule. V horní části budou stěny ukončeny 2 ks hranolů, na které budou uloženy a kotveny střešní nosníky. Hranoly budou opláštěny dřevovláknitými deskami, aby byla zajištěna tuhost a vzpěrná délka hranolů. Konstrukce stěn bude vyplněna izolační skelnou vatou a bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS.

Stavba garáže má stávající základové pasy. Vzhledem k rozměrům základových pasů je nevržena nástavba pomocí technologie dřevostavby, aby přitížení konstrukcí a základů bylo minimalizováno.

Květen 13, 2016